Wskazówki dotyczące usuwania baterii

W związku ze sprzedażą baterii lub dostawą urządzeń zawierających baterie jesteśmy zobowiązani zwrócić Państwa uwagę na kilka kwestii. Jako użytkownik końcowy są Państwo zobowiązani ustawowo do zwrotu lub utylizacji zużytych baterii. Mogą Państwo zwrócić stare baterie nieodpłatnie do naszego magazynu wysyłkowego (Eternitive Sp. z o.o., Franciszka Klimczaka 13, 02-797 Warszawa Polska). Symbole zawarte na bateriach posiadają następujące znaczenie: przekreślony pojemnik na śmieci oznacza zakaz umieszczania baterii wraz z odpadami domowymi. 


Pb = Baterie  zawierają powyżej 0,002% wagowo kadmu 

Cd = Baterie  zawierają powyżej 0,004% wagowo ołowiu 

Hg = Baterie zawierają powyżej 0,0005% wagowo rtęci. 


Prosimy o stosowanie się do powyższych wskazówek.